Λογιστικές υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Η «ΑΒΑΚΑΣ Λογιστική» παρέχει υπεύθυνα μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες προς ιδιώτες.

  1. 1. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (Ε1, Ε2, Ε9)
  2. 2. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων οικογενειακών επιδομάτων (Α21)
  3. 3. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιδόματος θέρμανσης
  4. 4. Ηλεκτρονική υποβολή ρυθμίσεων οφειλών
  5. 5. Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
  6. 6. Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης και συμπλήρωση εντύπου αναλώσεως κεφαλαίου
  7. 7. Φοροτεχνικές συμβουλές

Μιχελάκης Δημήτριος

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξεως, Αρ. Αδείας ΟΕΕ: 79086