Λογιστικό & φοροτεχνικό γραφείο στη Δροσιά

Η «ΑΒΑΚΑΣ Λογιστική» προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ιδιώτες σε φορολογικά, φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα.

Η «ΑΒΑΚΑΣ Λογιστική» ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 και δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Αποστολή της «ΑΒΑΚΑΣ Λογιστική» είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακρόχρονης σχέσης εμπιστοσύνης. περισσότερα


Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες λογιστικές & φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ιδιώτες, σε ιδιαίτερα οικονομικές τιμές.

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, έναρξη και διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, μηχανογραφημένη μισθοδοσία, σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιτηδευματιών... περισσότερα

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (Ε1, Ε2, Ε9), υποβολή αιτήσεων οικογενειακών επιδομάτων (Α21) και επιδόματος θέρμανσης, ρυθμίσεων οφειλών, Μισθωτηρίων συμβολαίων... περισσότερα

Λοιπές υπηρεσίες

Μελέτες υπαγωγής υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, στα πλαίσια των αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ή αναπτυξιακών νόμων), σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής πρότασης... περισσότερα