Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η «ΑΒΑΚΑΣ Λογιστική» παρέχει υπεύθυνα συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια.

Η «ΑΒΑΚΑΣ Λογιστική» αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, υπαγωγής υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, στα πλαίσια των αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ή αναπτυξιακών νόμων).

Η παροχή υπηρεσιών εκτείνεται από τη σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής πρότασης έως και την παρακολούθηση και διοίκηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Μιχελάκης Δημήτριος

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξεως, Αρ. Αδείας ΟΕΕ: 79086